finančníporadenství

neživotní pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění vaši rodinu a děti zabezpečí pro případ úrazu, ke kterému může dojít doma i venku, ve škole, při rekreačním sportu nebo při cestování kdekoliv v Evropě. Úrazové pojištění lze sjednat samostatně nebo jako připojištění k vašemu životnímu pojištění.

Úrazové pojištění zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození či úmrtí pojištěného. Nejčastěji se sjednávají pojistné částky pro dobu nezbytného léčení, jež bývá shodná s  dobou pracovní neschopnosti, ale není pro vyplacení nutná.


Pojištění nemovitosti

Pokud nemáte pojištěný dům nebo byt, ve kterém bydlíte či ho jen vlastníte, riskujete, že o něj můžete bez náhrady přijít, anebo si jeho poškození budete hradit sami. Ohrozit vás může jakýkoliv živel – požár, sníh, kroupy, voda či vichřice.

U hypotéčních úvěrů se musí každý dům nebo byt, který slouží jako zástava, pojistit proti živelným rizikům automaticky, a to na částku, která by v případě pojistné události postačila na uvedení zastaveného domu či bytu do původního stavu.


Pojištění domácnosti

Vztahuje se na věci movité, které tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo uspokojování potřeb pojištěného a spolupojištěných členů v domácnosti. Dále se vztahuje na stavební součásti bytu pořízené pojištěným a věci, které se staly součástí domácnosti po vzniku pojištění.


Cestovní pojištění

Cestovní pojištění není povinné, ale je doporučováno při každé cestě do zahraničí. Cestovní kanceláře u některých náročnějších zájezdů požadují od klienta doklad o pojištění, pokud samy nemají základní cestovní pojištění v ceně. Na trhu naleznete mnoho druhů a typů pojištění – záleží jen na vás a  charakteru vaší cesty.


Povinné ručení

Každý majitel či uživatel motorového vozidla, který chce svůj vůz využívat na veřejných komunikacích, musí uzavřít zákonné pojištění, tzv. povinné ručení. Z  něj jsou hrazeny případné škody na majetku a zdraví. Povinné ručení se vztahuje na pojištění odpovědnosti a kryje riziko škod způsobené třetím osobám při provozu vozidla.


Havarijní pojištění

Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly, po havárii, při jeho odcizení či neoprávněném užití. Ačkoliv nejde o povinné pojištění, je výhodné havarijní pojištění uzavřít. Opravy aut po nehodě jsou nákladné a mohou znamenat nepříjemný zásah do rodinného rozpočtu.

Kromě základního a havarijního pojištění je možné připojistit čelní sklo, zavazadla, věci osobní potřeby nebo případ úrazu řidiče či přepravovaných osob.