finančníporadenství

Vstup do systému

Zadejte prosím své přihlašovací jméno a heslo.


IP: 44.200.27.215 | 18. 4. 2024 16:32
Přihlášení agenta


 

Slovníček pojmů


Akciemajetkové cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti (právo účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů), na zisku společnosti (právo na dividendy) a na likvidačním zůstatku. Ziskem z akcie je dividenda.
Anuitaplatba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Benchmarkindex vybraný podle zaměření fondu, který slouží k porovnání výkonnosti fondu.
Bonitaklientova finanční situace, v určitých případech rovněž schopnost klienta splácet úvěr.
Bonuszvýhodnění pojištěnce s nižším než obvyklým rizikem formou slevy na pojistném.
Cílová částkapeněžní částka, kterou bude mít klient po určité době k dispozici. Složení: zůstatek na účtu (vklady účastníka + státní podpora + úroky mínus poplatky) + úvěr (jistina + úrok).
Časová hodnotanová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tj. cena věci bezprostředně před pojistnou událostí.