finančníporadenství

Vstup do systému

Zadejte prosím své přihlašovací jméno a heslo.


IP: 44.200.27.215 | 18. 4. 2024 14:57

 

Slovníček pojmů


Vinkulaceznamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s nimi může být vázáno na souhlas třetí osoby, omezeno jen pro určitý účel a podobně.

Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě.

Vstupní poplatekpoplatek účtovaný společností při prodeji podílových listů.
Zákonný zástupceosoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.
Zástavamajetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.