finančníporadenství

Vstup do systému

Zadejte prosím své přihlašovací jméno a heslo.


IP: 18.234.97.53 | 25. 10. 2020 16:51

 

Slovníček pojmů


Vinkulaceznamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s nimi může být vázáno na souhlas třetí osoby, omezeno jen pro určitý účel a podobně.

Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě.

Vstupní poplatekpoplatek účtovaný společností při prodeji podílových listů.
Zákonný zástupceosoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.
Zástavamajetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.