finančníporadenství

životní pojištění

Představuje finanční jistotu nejen pro vás, ale i pro vaše blízké. V  případě, že se vám něco přihodí, zajistí vás i vaši rodinu. Vložené finanční prostředky můžete navíc zajímavě zhodnotit, proto pomáháme i s volbou strategie investování. Finanční plán umíme přizpůsobit vašim individuálním potřebám a finančním možnostem. S  námi se můžete zajistit nejen na stáří, ale i získat vyplácení pravidelné renty již v produktivním věku.


Investiční životní pojištění

V sobě kombinuje pojistnou ochranu s možností dosáhnout zajímavého zhodnocení. Přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků než v případě kapitálového životního pojištění, které ale nebývá garantováno. Klient může zvolit z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Míra dosaženého zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a investiční riziko je celé na straně klienta.


Je vhodné pro klienty, kteří
 • chtějí zabezpečit své blízké v případě smrti
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
 • akceptují vyšší míru rizika podle zvolené investiční strategie
 • chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky
 • chtějí aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie

Výhody Investičního životního pojištění
 • možnost měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • možnost aktivně měnit investiční strategii během trvání pojištění
 • možnost vkládat a čerpat finanční prostředky v průběhu trvání pojištění
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného až do částky 12.000 Kč/ročně

Kapitálové životní pojištění

V sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití . Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient může zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Navíc nabízí garantované zhodnocení finančních prostředků, když maximální výše technické úrokové míry činí 1,3 % (vyhláška č. 458/2006 Sb.). Kapitálové pojištění můžeme považovat za dlouhodobý produkt, pro maximalizaci zhodnocení se doporučená doba trvání pojištění pohybuje od 10 let výše.


Výhody kapitálového životního pojištění
 • garantovaná pojistná částka pro případ smrti nebo dožití
 • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného až do částky 12.000 Kč/ročně