finančníporadenství

penzijní připojištění

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma spoření, podporovaná státem, která Vám umožní zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Pokud si ale penzijní připojištění člověk založí již na začátku pracovně aktivního věku, může část svých naspořených prostředky využít i dříve.

Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., v platném znění. Zakládá se na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet penzijního fondu poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok). K  příspěvkům dostává klient navíc státní příspěvky, podíly na zisku fondu a může také využít velmi zajímavých daňových zvýhodnění. Dále může na tento typ produktu přispívat i zaměstnavatel.


Výhody penzijního připojištění
  • státní příspěvek až 1 800 Kč ročně
  • každoroční podíly na zisku, průměrné zhodnocení převyšuje zhodnocení peněz na termínovaných vkladech v bance
  • možnost příspěvků třetí osoby (např. zaměstnavatele)
  • příspěvky do penzijního připojištění můžete vy i zaměstnavatel využít jako daňovou úlevu. Je odložena daňová povinnost – výnosy se nedaní průběžně každý rok, ale až při vyplácení peněz
  • vložené peníze mohou být vyplaceny i formou odbytného nebo jednorázového vyrovnání. Se sjednanou výsluhovou penzí lze získat až 50 % všech naspořených prostředků již po 15 letech spoření