finančníporadenství

podílové fondy

Otevřené podílové fondy shromažďují volné finanční prostředky drobných investorů, které pak profesionální správci (investiční společnosti) investují do různých cenných papírů na kapitálových a jiných trzích podle konkrétního zaměření fondu. Každý investor za své peněžní prostředky obdrží odpovídající počet podílových listů, které představují jeho podíl na majetku podílového fondu a dávají mu právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle prospektu podílového fondu. Jejich počet závisí na výši investice, aktuální ceně podílového listu a výši vstupního poplatku. Podílové listy může investor kdykoli zpět odprodat investiční společnosti, která má povinnost je odkoupit za cenu, která odpovídá podílu na skutečném majetku ve fondu.

Hodnota podílových listů se v čase neustále mění v závislosti na tom, jak se mění hodnota majetku fondu. Cenu jednoho podílového listu získáte tak, že čisté obchodní jmění fondu vydělíte počtem všech podílových listů. Aktuální cena se počítá denně a je pravidelně zveřejňována např. v denním tisku, na internetu nebo u správce fondu.