finančníporadenství

Vstup do systému

Zadejte prosím své přihlašovací jméno a heslo.


IP: 44.200.27.215 | 18. 4. 2024 15:44

 

Slovníček pojmů


Maluszpůsob sankce pojištěnce s výrazně vyšším než obvyklým rizikem formou příplatku k pojistnému.
Obmyšlená osobatermín, který označuje osobu, která není pojištěným, a přesto je oprávněná k příjmu pojistného plnění. Je obvykle uvedena v pojistné smlouvě životního pojištění. Obmyšlený může v pojistné smlouvě výslovně uveden nebo může být uveden pouze formou příbuzenského vztahu např. syn nebo manželka. Není-li obmyšlený v pojistné smlouvě přímo uveden, je určen zákonem.

Obmyšlených osob může být v pojistné smlouvě uvedeno více a pojistník může dokonce stanovit i poměr, jakým si obmyšlené osoby rozdělí případný příjem pojistného plnění.

Například pojistná smlouva pro případ smrti pojištěného uvádí někoho z pozůstalých, jenž má nárok na příjem pojistného plnění - tato osoba se označuje jako obmyšlený.

Obligace (dluhopis)dlouhodobý dluhový cenný papír. Na základě něj bude držiteli vyplacena v určené době hodnota dluhopisu (obligace) a většinou úrok.
Opatrovníkneboli kolizní opatrovník - u úvěrů naší spořitelny je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z úvěru nezletilého.