finančníporadenství

produkty a služby pro Váš bezstarostný život

 

Slovníček pojmů


Spoluúčastčástka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem.
Technická úroková míraznamená garantované zhodnocení finančních prostředků a je stanovena ve vyhlášce 458/2006 Sb. a v současné době činí 2,4 %. Pojišťovna tedy klientovi musí zaručit toto zhodnocení. Takže klient má nárok na zhodnocení ve výši technické úrokové míry (2,4 %). Pokud pojišťovna dobře hospodaří může klientovi připsat i podíl na zisku.
Úmorje tzv. pravidelná splátka úvěru.
Úrokpeněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena spolu s navýšením, úrokem.
Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie.