finančníporadenství

Vstup do systému

Zadejte prosím své přihlašovací jméno a heslo.


IP: 44.200.27.215 | 18. 4. 2024 16:41

 

Slovníček pojmů


Denní odškodnéobvyklá součást úrazového pojištění, jedná se o plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu (dle počtu dní).
Dividendapodíl na zisku, vyplývající z vlastnictví akcie společnosti.
Hypotékaúvěr, který je zajištěn nemovitostí. Je definován v odstavci 3, § 28 o hypotečních zástavních listech zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. z 1. května 2004. Hypoteční úvěr je tedy „úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva“.
Inflaceje definována jako změna cenové hladiny. Jednoduše řečeno: inflaci chápeme jako opakovaný růst cen v ekonomice. Ceny jednotlivých druhů zboží se v čase zvyšují (platí zákon nabídky a poptávky, tudíž se ceny mohou samozřejmě i snižovat) = cenová hladina roste. Cenová hladina je zjednodušeně řečeno "průměrná cena zboží".

Zdražování, které vidíme na zvyšující se ceně benzínu, jídla, bydlení a dalšího zboží je tedy změnou cenové hladiny, tedy inflací.

Kontokorentkrátkodobý úvěr, který banka poskytuje k běžnému účtu. Klient díky němu může na účtu v povoleném rámci přečerpat limit vlastních prostředků.
Kreditní kartaúvěrová platební karta, funguje tak, že klient má stanoven úvěrový limit do kterého může čerpat. Splacení úvěru se děje zpravidla jednou měsíčně.